Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

De leden van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein wensen alle inwoners van Nieuwegein fijne feestdagen toe. Maak er binnen de beperkende maatregelen een paar mooie dagen van. 

 

Kerstkaart Sociaal Domein

De adviesraad in coronatijd

De coronacrisis heeft het normale leven op zijn kop gezet. Gewoon winkelen, wandelen, sporten, bezoek ontvangen of bij mensen op bezoek gaan is er niet bij. De scholen zijn dicht. Dit heeft grote gevolgen voor alle inwoners van Nieuwegein. De gemeente, Geynwijs, Vitras, Movactor, de thuiszorg en veel andere organisaties zetten alles op alles om de dienstverlening in deze tijd zoveel mogelijk te continueren en waar dat niet mogelijk is op andere manieren (bijvoorbeeld via de telefoon of de laptop) contact te houden. De adviesraad volgt deze ontwikkelingen op de voet en heeft grote waardering voor alle mensen die dit werk doen.

Wij zien ook dat er veel initiatieven zijn van inwoners, wijknetwerken en hulporganisaties om mensen die alleen zijn, moeilijk boodschappen kunnen doen, enz. te helpen. Ook dat verdient waardering.  

Als adviesraad blijven wij deze ontwikkelingen volgen. Waar nodig kunnen wij knelpunten signaleren en bij de gemeente onder de aandacht brengen. Als u met ons mee wilt denken, kunt u ons een bericht sturen via het contactformulier op deze website.

Advies over jeugdzorg

De adviesraad heeft er in een ongevraagd advies voor gepleit meer aandacht te besteden aan het vroegtijdig signaleren van problemen bij kinderen en jongeren. Het duurt volgens ons nu vaak te lang voor ouders of anderen om hulp vragen, waardoor kostbare tijd verloren gaat. Ook dringen wij aan op betere samenwerking tussen alle organisaties waar ouders en jongeren mee te maken krijgen. Te vaak moeten zij hun verhaal opnieuw vertellen. Ten slotte vragen wij in ons advies aandacht om meer te doen met de ervaringen van jongeren met hun hulpverlening. Daarvan kan veel geleerd worden bij het signaleren en helpen van problemen van anderen. 

Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.  


 

Vergadering 26 november

In onze online vergadering van 26 november hebben wij gesproken met het afdelingshoofd van Geynwijs, Patrick Bolink. Hij kon ons allereerst vertellen dat de dienstverlening door Geynwijs in deze coronatijd gewoon doorloopt. Als mensen contact opnemen, worden ze zoveel mogelijk telefonisch geholpen. Als het nodig is worden afspraken gemaakt op het stadshuis en als het echt niet anders kan, gaan medewerkers van Geynwijs op huisbezoek. Er is een lichte toename van het aantal zorgvragen, waardoor de wachtlijsten weer iets langer worden, maximaal vier weken. Maar Geynwijs probeert ook eenvoudige zorgvragen en verlengingen van al bestaande vormen van dienstverlening door middel van vereenvoudigde procedures af te handelen. Gevraagd of er door corona nieuwe of meer problemen in Nieuwegein zijn, antwoordde de heer Bolink dat Geynwijs daar geen signalen van heeft. Wel is er enige zorg of men alle mogelijke problemen, bijvoorbeeld eenzaamheid of geweld achter de voordeur wel in beeld heeft. De medewerkers van Geynwijs zijn daar heel alert op en hebben daarover ook veel contact met andere sociale professionals, medewerkers van de woningbouwverenigingen, wijkcoördinatoren, e.d.

Wij waren natuurlijk ook erg benieuwd of de reorganisatie van Geynwijs, die twee jaar geleden begon, succesvol is.

De heer Bolink zegt daarover dat hij vindt dat Geynwijs op de goede weg is. Er is minder verloop onder het personeel en ook de klantwaardering laat een stijgende lijn zien. De invoering van de werkmethode Krachtwerk lijkt aan te slaan. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Ten slotte maakte de heer Bolink zich, net als wij overigens, zorgen over de stijgende uitgaven voor zowel Wmo als jeugdzorg. Dat is niet een typisch Nieuwegeins probleem; je ziet het landelijk, en het komt onder meer door de invoering van het abonnementstarief waardoor huishoudelijke hulp goedkoper is geworden voor inwoners met een hoger inkomen. Bij jeugdzorg speelt dat vooral complexe zorg erg duur is. De gemeente heeft Geynwijs gevraagd te kijken of er op bepaalde zaken efficiënter gewerkt kan worden. Vooralsnog is beperking van de dienstverlening niet aan de orde.


 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

WERK- EN TAAKGROEPEN

De adviesraad werkt met werk- en taakgroepen. Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen en Wonen en toegankelijkheid. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied, zowel lokaal als landelijk en onderhouden contacten met bewoners en organisaties. Zo kunnen zij tijdig knelpunten signaleren. Taakgroepen worden geformeerd rond specifieke onderwerpen, bijvoorbeeld wanneer een advies moet worden voorbereid dat het terrein van meerdere werkgroepen beslaat. Ook zijn er taakgroepen die een speciaal onderwerp bestuderen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

28 januari  2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Online (alleen voor ASD leden)

 
 

11 maart  2021

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl