Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

 

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

 

Lees Verder

NIEUWS

Vergadering en Agenda

De Adviesraad vergadert regelmatig in het Stadhuis Nieuwegein. Benieuwd naar wat op de agenda staat of een verslag lezen? Een keer aanschuiven bij de Adviesraad? Vanaf 19.30 uur bent u van harte welkom in de Batauzaal op de 4e verdieping van het Stadshuis.

De eerstkomende vergadering is op 17 oktober a.s. We praten dan onder meer met beleidsmedewerker Nico Kersten over de inkoop Wmo en Jeugdhulp. Veel mensen hebben daarmee te maken als ze ondersteuning nodig hebben of doorverwezen moeten worden naar specialistische hulp. Komend jaar moeten veel lopende contracten met instellingen opnieuw afgesloten worden. Een goed moment dus om de ervaringen van de afgelopen jaren te bespreken en te kijken hoe het beter kan.

Adviezen

In september heeft de adviesraad een ongevraagd advies uitgebracht over (verborgen) armoede. In de gemeente wordt veel gedaan om mensen die in armoede leven of schulden hebben te helpen. Maar niet iedereen is bekend bij de instanties. Soms schaamt men zich  om om hulp te vragen. Om dat probleem op te lossen suggereren wij om meer gebruik te maken van 'ervaringsdeskundigen'. Zij kunnen wellicht gemakkelijker contact leggen en hulp bieden. Het volledige advies is te lezen op de pagina Adviezen.


Verslag vergadering 17 oktober 2019 is online te lezen. Lees alle verslagen op de Agenda pagina.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

30 januari 2020

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 20.00 uur

Toegang: Openbaar

 
 

12 maart 2020

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl