Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen  van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Lees Verder

NIEUWS

Vacatures

De adviesraad heeft per 1 september 2019 enkele vacatures. Lijkt het je wat om mee te denken over het sociaal beleid in Nieuwegein, zie dan de advertentie in de rubriek Nieuws


Image

Adviezen

Op 24 mei 2019 heeft de adviesraad advies uitgebracht over de laatste fase (2019-2021) van het Transformatieprogramma. Kort samengevat komen de hoofdlijnen van het advies op het volgende neer:

  1. De adviesraad is positief over het merendeel van de afzonderlijke programma’s; er wordt hard gewerkt; er is al het nodige bereikt; er zijn veel goede plannen; we hebben er vertrouwen in dat er de komende jaren goede resultaten bereikt worden.
  2. De adviesraad mist een reflectie op de ervaringen van de afgelopen jaren en eventuele bijstellingen van de transformatieagenda op basis daarvan; we zouden graag zien dat er geleerd wordt van wat goed gaat en dat er wat meer bezinning is op wat niet goed gaat. Daar moeten dan consequenties uit getrokken worden.
  3. De ontschotting komt nog niet goed genoeg uit de verf; het wordt wel als doel genoemd, maar we missen een duidelijke aanpak hoe dat te realiseren.
  4. De gemeente zou naar het oordeel van de adviesraad meer regie moeten nemen voor wat betreft het hele proces: minder overlaten aan netwerken, meer sturen. Duidelijker aangeven wat de te verwachten maatschappelijke resultaten zijn en daarop sturen.
  5. De adviesraad waarschuwt voor overtrokken verwachtingen, zowel over het realiseren van integraliteit als de invulling van de transformatiegedachte. De gemeente wil te veel overhoophalen en heeft te grote verwachtingen. De vraag is of de burger daar wel op zit te wachten.
  6. Ons advies is daarom de ambities bij te stellen naar een meer realistisch niveau: beter 5 dingen goed dan 10 half

Het volledige advies is binnenkort te lezen op de pagina Adviezen

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

11 juli 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

5 september 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl