SAMENSTELLING ADVIESRAAD

De Adviesraad bestaat uit inwoners van Nieuwegein. De leden zijn ervaringsdeskundigen en/of hebben een specifieke deskundigheid of kennis. Zij worden benoemd door het college van Burgemeester en Wethouders op voordracht van de adviesraad. De zittingstermijn van de leden is vier jaar; zij kunnen voor een periode van vier jaar herbenoemd worden. De voorzitter is onafhankelijk en wordt eveneens door het college van B&W benoemd op voordracht van de leden. De adviesraad wordt ambtelijk ondersteund.

 

Naam Functie Werkgroep
     
De heer Peter Selten Voorzitter  
Mevrouw Andrea de Zeeuw Ambtelijk secretaris  
     
De heer Vincent Beringen   Wonen en Toegankelijkheid 
De heer Jos van Dijk   Jeugd
Mevrouw Francis Hage   Jeugd
De heer Frans Horst   Wonen en Toegankelijkheid
De heer Aart Jongejan   Participatie
Mevrouw Lya Jongeling   Zorg en Welzijn
Mevrouw BriĆ«lle Mooijenkind   Zorg en Welzijn
De heer Kees Mulder   Zorg en Welzijn
Mevrouw Marlon van der Pol   Zorg en Welzijn
De heer Jan Poppe   Participatie
De heer Jan Smulders   Wonen en Toegankelijkheid
De heer Wim Verhaak   Participatie
De heer Jon van Zoelen   Jeugd
      

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2021 ASD-Nieuwegein.nl