Archief ASDN

Duik in het archief van Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Hieronder vindt u informatie terug, die op dit moment minder actueel is. Dit zijn onder ander de uitgebrachte adviezen en verslagen van onze vergaderingen.

ADVIEZEN


2019

Advies Uitvoerings- en investeringsagenda 3e fase 2019 - 2021 - Advies ASDN / Reactie College

Advies toekomstvisie Welzijn - Advies ASDN  /  Reactie College

Gevraagd advies Verordening en Beleidsregel WMO/Jeugd - Advies ASDN / Reactie College

Gevraagd advies Verordening en Beleidsregels Leerlingenvervoer - Advies ASDN  /  Reactie College

Gevraagd advies advies aanbesteding leerlingenvervoer - Advies ASDN  /  Reactie College

Advies aanvulling woonvisie 2015 - Advies ASDN  /  Reactie College 

Advies (ongevraagd) advies betreffende het programma 'Geldwijs' - Advies ASDN / Reactie College

Advies verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang - Advies ASDN / Reactie College

 

2018

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2018 - Jaarverslag 2018

Gevraagd advies inrichting WSW - Advies ASDN  /  Reactie College volgt

Advies beleidskader jeugd - Advies ASDN  /  Reactie College

 

2017

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2017 - Jaarverslag 2017

Gevraagd advies toekomstperspectief WSW - Advies ASDN  /  Reactie College volgt

Gevraagd Advies Geynwijs - Advies ASDN  /  Reactie College volgt

Gevraagd advies beschermd wonen/maatsch. opvang - Advies ASDN volgt  /  Reactie College

Ongevraagd advies CR WIL armoedebeleid - Advies ASDN volgt  /  Reactie College

 

2016

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2016 - Jaarverslag

(Gevraagd) advies Woonwijs - Advies

(Gevraagd) advies verordening ASD - Advies

(Gevraagd) advies Wmo-Jeugd - Advies

(Gevraagd) advies toekomst WSW-Pauw - Advies

 

2015

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2015 - Jaarverslag

(Gevraagd) advies PvE Leerlingenvervoer 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies Grenzen aan vrijwillige zorg 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies inzake concept-nota woonvisie 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies inzake Lekstroom werkt/vrijwillige inzet - Niet aanwezig

(Ongevraagd) advies/inspraakreactie nota ruimtelijke kwaliteit - Advies

Advies aanvulling woonvisie 2015 - Advies en Reactie

 

VERSLAGEN


2018

Vergadering 29 november 2018 - Link PDF

Vergadering 18 oktober 2018 - Link PDF

Vergadering 12 juli 2018 - Link PDF

Vergadering 31 mei 2018 - Link PDF

Vergadering 26 april 2018 - Link PDF 

Vergadering 15 maart 2018 - Link PDF

 

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein