ARCHIEF

Duik in het archief van Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Hieronder vindt u informatie terug, die op dit moment minder actueel is. Dit zijn onder ander de uitgebrachte adviezen en verslagen van onze vergaderingen.

ADVIEZEN

2016

Onderwerp:

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2016 - Jaarverslag

(Gevraagd) advies Woonwijs - Advies

(Gevraagd) advies verordening ASD - Advies

(Gevraagd) advies Wmo-Jeugd - Advies

(Gevraagd) advies toekomst WSW-Pauw - Advies

 

2015

Onderwerp

Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2015 - Jaarverslag

(Gevraagd) advies PvE Leerlingenvervoer 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies Grenzen aan vrijwillige zorg 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies inzake concept-nota woonvisie 2015 - Advies

(Ongevraagd) advies inzake Lekstroom werkt/vrijwillige inzet - Niet aanwezig

(Ongevraagd) advies/inspraakreactie nota ruimtelijke kwaliteit - Advies

Advies aanvulling woonvisie 2015 - Advies en Reactie

 

VERSLAGEN

2018

Vergadering 29 november 2018 - Link PDF

Vergadering 18 oktober 2018 - Link PDF

Vergadering 12 juli 2018 - Link PDF

Vergadering 31 mei 2018 - Link PDF

Vergadering 26 april 2018 - Link PDF 

Vergadering 15 maart 2018 - Link PDF  

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl