ARCHIEF

Duik in het archief van Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Hieronder vindt u informatie terug, die op dit moment minder actueel is. Dit zijn onder ander de uitgebrachte adviezen en verslagen van onze vergaderingen.

 

ADVIEZEN

   

2016

   
Onderwerp
Adviesraad
College
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2016 Jaarverslag n.v.t.
(Gevraagd) advies Woonwijs Advies -
(Gevraagd) advies verordening ASD Advies -
(Gevraagd) advies Wmo-Jeugd Advies -
(Gevraagd) advies toekomst WSW-Pauw Advies -
     

2015

   
Onderwerp
Adviesraad
College
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2015 Jaarverslag  n.v.t.
(Gevraagd) advies PvE Leerlingenvervoer 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies Grenzen aan vrijwillige zorg 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies inzake concept-nota woonvisie 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies inzake Lekstroom werkt/vrijwillige inzet Niet aanwezig  -
(Ongevraagd) advies/inspraakreactie nota ruimtelijke kwaliteit Advies  -
Advies aanvulling woonvisie 2015 Advies  Reactie
     

VERSLAGEN

   
 

2018

Vergadering 29 november 2018 - Link PDF

Vergadering 18 oktober 2018 - Link PDF

Vergadering 12 juli 2018 - Link PDF

Vergadering 31 mei 2018 - Link PDF

Vergadering 26 april 2018 - Link PDF 

Vergadering 15 maart 2018 - Link PDF 

   

 

 

 

 

 

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2019 ASD-Nieuwegein.nl