Werkgroep

Zorg en Welzijn

Deskundig op het gebied van zorg, welzijn en gezondheid.

De werkgroep zorg en Welzijn bestaat uit zes leden die allemaal deskundig zijn op het gebied van zorg en welzijn. Zij hebben een zorgachtergrond, zijn ervaringsdeskundig, hebben in hun omgeving (netwerk) mensen die zorg nodig hebben, zijn zelf mantelzorger of hebben een netwerk in zorgveld en/of maatschappelijke organisaties. De leden van de werkgroep volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners van Nieuwegein mee te maken hebben. Denk hierbij aan thuiszorg, huishoudelijke zorg, voorzieningen/hulpmiddelen voor ouderen en mensen met een lichamelijke beperking of psychische problemen. De afgelopen jaren vindt een verschuiving plaats van zorg naar preventie en het inroepen van eigen kracht en inschakelen van eigen netwerk. Zo besteedt de gemeente Nieuwegein veel aandacht aan positieve gezondheid door inwoners te activeren een gezond leven te gaan leiden. Ook het beleid voor mantelzorgers en vrijwilligers krijgt aandacht.

De werkgroep zet zich in voor ouderen, chronische zieken, gehandicapten, mantelzorgers en vrijwilligers door het voorbereiden van gevraagde en ongevraagde adviezen aan de gemeente op deze thema’s. Ons belangrijkste speerpunt is dat wij graag signalen uit de samenleving willen ontvangen die door ons worden gebruikt om argumenten te onderbouwen en om input te leveren aan de Adviesraad.

Leden werkgroep Zorg, Welzijn en Gezondheid:

  • Mevrouw Marlon van der Pol
  • Mevrouw Thea ten Hulscher
  • Mevrouw Ria Hooijmans
  • Mevrouw Riekie Tetteroo
  • De heer Aart Jongejan (voorzitter)

ONZE WERKGROEPEN

Er zijn vier vaste werkgroepen: Zorg en welzijn, Jeugd, Participatie en inkomen, Wonen en toegankelijkheid.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein