Kennis Ervaring

Betrokken en Deskundig.

De Adviesraad Sociaal Domein van de Gemeente Nieuwegein bestaat uit 15 enthousiaste inwoners van Nieuwegein die zich met passie, gedrevenheid en gezelligheid inzetten voor de kwaliteit van het gemeentelijk sociaal beleid. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden, voorzieningen voor inwoners met beperkingen en de leefbaarheid van de woonomgeving.

De adviesraad is betrokken bij de voorbereiding van beleidsplannen, geeft adviezen aan de wethouders en kijkt of het beleid wordt uitgevoerd zoals de bedoeling was. Om dat goed te kunnen doen, reageren wij niet alleen op gemeentelijke voorstellen, maar zetten we ook eigen onderwerpen op de agenda. Wij proberen goed te luisteren naar wat inwoners van Nieuwegein vinden en meemaken. Deze ervaringen verwerken wij in onze adviezen.

De leden van de Adviesraad zijn mensen die vanwege hun persoonlijke situatie, werk of opleiding kennis en ervaring hebben met deze onderwerpen. 

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein kent vier werkgroepen: Zorg en Welzijn; Jeugd; Participatie, Werk en Inkomen; Wonen en Toegankelijkheid. De werkgroepen bestaan uit leden van de Adviesraad en er kunnen ook niet-leden deel uitmaken van een werkgroep. De leden van de werkgroepen volgen de ontwikkelingen op hun gebied en onderhouden contact met inwoners en organisaties die op dat gebied relevant zijn. Als er een advies gevraagd wordt, bereiden de werkgroepen dat advies voor. De werkgroepleden kunnen ook problemen signaleren, waarover dan een ongevraagd advies of een signaleringsbrief kan worden uitgebracht. Regelmatig wordt advies gevraagd over een onderwerp dat aan meerdere terreinen raakt. Meestal wordt dan een taakgroepje samengesteld uit leden van de Adviesraad, dat het betreffende advies voorbereidt.

De Adviesraad Sociaal Domein kan het beste invloed uitoefenen op het beleid van de gemeente Nieuwegein, wanneer zij hoort van de inwoners wat er in de gemeente leeft, wat goed gaat en minder goed gaat. Zij heeft daarvoor de inwoners nodig. Wilt u uw ervaringen delen, vul dan het contactformulier contactformulier in.  Er zijn regelmatig vacatures voor nieuwe leden. Wilt u nog grotere betrokkenheid en zelf meepraten als lid, kom dan eens langs op een van onze bijeenkomsten. Onder het kopje “vacatures” kunt u lezen wat deze vrijwillige functie inhoudt en hoe u contact met ons kunt opnemen.

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein