Werkgroepen

Jeugd, Participatie, Wonen en Zorg.

Elk lid is ervaringsdeskundige in zijn of haar werkgroep.

De Adviesraad richt zijn aandacht op de ontwikkeling en uitvoering van gemeentebeleid in het hele sociale domein. Het sociaal domein is breed. Daarom zijn er vier werkgroepen ingericht, één voor ieder terrein van het sociale domein, namelijk: Jeugd, Participatie, Wonen en toegankelijkheid, Zorg, welzijn en gezondheid.

De leden van de werkgroepen zorgen dat zij zo goed mogelijk op de hoogte zijn van wat er speelt op hun terrein. De leden zijn ervaringsdeskundige of leden met een specifieke deskundigheid (bijvoorbeeld vanwege werk), maar alle leden zijn inwoners van de gemeente Nieuwegein. De werkgroepen delen kennis en wisselen praktische informatie uit. Ze zijn samen verantwoordelijk voor het onderhouden van netwerkcontacten en het organiseren van ontmoetingen met de burgers.

Als een adviesaanvraag over een onderwerp gaat dat meerdere gebieden bestrijkt, stellen de leden uit de verschillende werkgroepen samen een advies op.

ONZE VIER WERKGROEPEN

Werkgroep<br>WONEN EN TOEGANGKELIJKHEID

Werkgroep
WONEN EN TOEGANGKELIJKHEID

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen een woonwijk met rolstoel onvriendelijke trottoirs bevordert het proces van meedoen niet. Het woningaanbod in Nieuwegein moet aansluiten op de behoeften van de inwoners.

Lees Verder
Werkgroep<br>JEUGD

Werkgroep
JEUGD

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp.

Lees Verder
Werkgroep<br>PARTICIPATIE, WERK en INKOMEN

Werkgroep
PARTICIPATIE, WERK en INKOMEN

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Lees Verder
Werkgroep<br>ZORG en WELZIJN

Werkgroep
ZORG en WELZIJN

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

Lees Verder

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein