Werkgroep JEUGD

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp. U kunt dan denken aan de hulp bij psychosociale problemen, begeleiding bij problematische opvoedingssituaties en het doorverwijzen naar de juiste instanties. Maar ook de algemene voorzieningen voor jongeren op het gebied van sport en vrije tijd krijgen aandacht. De werkgroep jeugd volgt de gemeentelijke plannen op de voet en onderhoudt contacten met de organisaties die op dit gebied in Nieuwegein en omgeving werkzaam zijn.

De werkgroep Jeugd bestaat uit (ervarings-)deskundigen welke woonachtig zijn in Nieuwegein en kennis hebben van jeugdproblematieken, in de breedste zin van het woord. Diverse onderwerpen als jeugdhulp en jeugdzorg, scholing, pleegzorg, integratie, gezondheid en leefstijl, armoede, psychosociale ontwikkeling en leefomgeving komen aan bod.

Leden werkgroep Jeugd:

  • De heer Jos van Dijk
  • Mevrouw Francis Hage
  • De heer Jon van Zoelen

Jeugd

De leden van de werkgroep Jeugd houden zich bezig met alle vraagstukken waar de opvoeding en de leefsituatie van kinderen en jongeren in het geding is. Sinds de invoering van de nieuwe Jeugdwet in 2015 is de gemeentelijk verantwoordelijk voor een tijdige signalering en het bieden van de juiste hulp.

Wonen en Toegankelijkheid

De ruimte waarin wij wonen is bepalend voor de mate waarin we kunnen meedoen in de samenleving. Alleen en prachtige woonwijk met rolstoelonvriendelijke trottoirs bevordert het proces van het meedoen niet. Ook moet het woningaanbod in Nieuwegein aansluiten op de toekomstige behoeften van de inwoners.

Participatie, Werk en Inkomen

De meeste mensen kunnen zelf in hun inkomen voorzien. Maar niet iedereen is daar toe in staat. De gemeente is ervoor verantwoordelijk dat mensen die (tijdelijk) geen werk of een te laag inkomen hebben worden geholpen aan werk en bijstand.

Zorg en Welzijn

De leden van de werkgroep Zorg en welzijn volgen het gemeentelijk beleid op onderwerpen waar veel inwoners mee te maken hebben: thuiszorg, voorzieningen voor ouderen en mensen met een handicap of psychische problematiek.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2021 ASD-Nieuwegein.nl