Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Gelijke onderwijskansen

Er wordt de laatste tijd weer veel gesproken over onderwijsachterstanden en over gelijke kansen voor alle kinderen, ongeacht sekse of afkomst. In onze gemeente werken veel partners , de scholen, de kinderopvang, de bibliotheek en de jeugdgezondheidszorg samen om dat te realiseren. De gemeente heeft een factsheet gemaakt waarin zij laat zien welke activiteiten deze organisaties allemaal ontplooien en hoe zij samenwerken om dat mooie doel te bereiken. We vinden dat een mooi initiatief en delen daarom deze factsheet graag met u op onze website.

Factsheet Gelijke Kansen

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein