Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Verordening aangepast

De gemeenteraad heeft op 19 mei de aangepaste verordening van de adviesraad vastgesteld. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de manier waarop in de adviesraad ervaringsdeskundigheid aanwezig is en hoe die betrokken wordt bij de adviezen. De adviesraad heeft tot taak de ervaringen van bewoners op te halen en te verwerken in haar adviezen. De adviesraad is dus geen belangenbehartiger van individuele personen of specifieke groepen in de samenleving, maar onderhoudt wel contacten met zulke groepen. Bovendien is het belangrijk dat tenminste een deel van de leden van de adviesraad of uit eigen ervaring of door kennis van de ervaringen van anderen weet hoe het er in de verschillende sectoren van het sociaal domein aan toegaat. Andere veranderingen ten opzichte van de oude verordening hebben vooral betrekking op aanpassing aan intussen gewijzigde wet- en regelgeving. De nieuwe verordening is hier te lezen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein