Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Inclusie mensen lichamelijke handicap

Op 16 maart hebben enkele ASD-leden samen met geïnteresseerde inwoners van Nieuwegein gesproken over inclusie. Een van de onderdelen daarvan is de toegankelijkheid van openbare voorzieningen voor inwoners met een fysieke beperking. Wij hebben met elkaar geinventariseerd waar inwoners dan zoal tegenaan lopen, soms zelfs letterlijk. Daarbij kwamen concrete voorbeelden naar voren zoals een hellingshoek die te steil is om een voorziening te bereiken, hekjes en paaltjes die onhandig geplaatst zijn, losse stoeptegels, auto's die doorgang op de stoep belemmeren, enz. Dit alles wordt door de ook aanwezige beleidsmedewerker verwerkt in een Plan van Aanpak Inclusiebeleid. 

Wij hebben ook besproken hoe inwoners actief bij dit belangrijke onderwerp betrokken kunnen worden. Dit zal in een later stadium verder besproken worden. We zullen dat dan op deze site met u delen. 

Als u concrete problemen ondervindt, dan kunt u dit altijd melden via de Buitenbeter app (voor Android en IPhone) of bellen naar 14030. 

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein