Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

16 maart bijeenkomst inclusiviteit

De gemeenteraad van Nieuwegein heeft in december een kaderstellende notitie over inclusiebeleid vastgesteld. Dat wordt nu concreet gemaakt in een zogenaamd Uitvoeringsprogramma. In dat kader worden inwoners, in het bijzonder mensen die zelf met een fysieke beperking te maken hebben, uitgenodigd om hun ervaringen te delen. Tegen welke beperkingen loopt u aan in het dagelijks leven? En wat zou de gemeente daaraan kunnen doen? Je kunt daarbij denken aan belemmeringen in de openbare ruimte. Maar ook aan problemen die u ervaart bij het vinden of aanpassen van een geschikte woning. Is de ondersteuning vanuit Geynwijs of WIL voldoende? Wij horen ook graag wat u goed vindt gaan en welke suggesties u heeft voor verbetering.
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 16 maart van 19.30-21.30 uur. De zaal wordt nog bekend gemaakt.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein