Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Gesprek afdelingshoofd Geynwijs

In onze volgende vergadering, op 1 december a.s., gaan de leden van de adviesraad in gesprek met Reinier Buis, afdelingshoofd van Geynwijs. De adviesraad spreekt elk jaar een keer met Geynwijs over hun dienstverlening. Daarin nemen we altijd de klanttevredenheidsonderzoeken en het verslag van de gemeentelijke ombudsfunctionaris mee. Dit jaar zullen we het zeker ook gaan hebben over de stijgende wachttijden en over recente ontwikkelingen zoals het toenemend aantal ouderen dat hulp nodig heeft.  

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein