Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Gemeente: neem bestrijding armoede voortvarend ter hand

Eind september hebben we een ongevraagd advies aan het college uitgebracht over de stijgende armoedeproblematiek. Ons belangrijkste punt was om inwoners via een huis-aan-huiscampagne te attenderen op alle mogelijkheden en regelingen die er bestaan om inkomenssteun te krijgen. Veel inwoners weten namelijk niet dat zij in aanmerking komen voor de energietoeslag. Ook kennen zij instanties niet waar je hulp kunt krijgen, zoals de kleding-, voedsel- en speelgoedbank en Stichting Leergeld. De Nieuwegein Stadspas geeft al korting op allerlei sport- en culturele voorzieningen, maar we hebben aan de gemeente gevraagd om dat aanbod nog verder uit te breiden. Zo kan bijvoorbeeld voorkomen worden dat kinderen niet meer gaan sporten omdat hun ouders de contributie niet meer kunnen betalen. Het volledige advies is te lezen op onze pagina Adviezen.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein