Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Nieuwe leden

Op onze advertentie kwamen maar liefst 14 belangstellenden af. Het is een heel divers gezelschap, naar leeftijd, gender en achtergrond. Sommige aspirantleden weten uit eigen ervaring hoe het er in Nieuwegein met de toepassing van de Wmo en de Jeugdwet toegaat. Anderen hebben door hun werk of opleiding kennis van zaken. We hebben alle sollicitanten daarom uitgenodigd om een paar maanden met ons mee te lopen en verder kennis te maken. Intussen zoeken we naar mogelijkheden om zoveel mogelijk van deze inwoners blijvend bij de adviesraad te betrekken. Want hoe meer informatie wij uit alle lagen van de Nieuwegeinse bevolking krijgen, hoe beter onze adviezen worden. 

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein