Nieuws Items

De Adviesraad actueel.

Afscheid van Briëlle Mooijenkind en Jos van Dijk

Op 30 juni namen we tijdens een gezellig etentje afscheid van onze leden Jos van Dijk en Briëlle Mooijenkind. Jos en Briëlle zijn allebei 9 jaar lid geweest van de adviesraad. Daarmee zijn ze de laatsten die de overgang van de toenmalige Wmo-raad naar de Adviesraad Sociaal Domein hebben meegemaakt. Beiden hebben zich energiek en enthousiast ingezet voor een goed sociaal beleid in Nieuwegein en ze werden daarom terecht in de bloemetjes gezet, zoals je op de foto kunt zien. We zullen hun inzet missen, maar vinden ongetwijfeld goede opvolgers die hun werk kunnen voortzetten.

Screenshot 20220701 163136 Instagram

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein