Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Ria Hooijmans

Werkgroep Zorg en Welzijn

Taakgroepen: Armoede, Wonen en Zorg

ria

Ik woon sinds 1978 in Nieuwegein, in verschillende wijken. Hierdoor ken ik van verschillende plekken in Nieuwegein de sterke kanten, maar ook de gebieden waar extra aandacht naar toe moet. Zelf maak ik gebruik van Geynwijs en de voorloper hiervan de WMO. Ik ben een echte ervaringsdeskundige en hoop door mijn ervaringen anderen te kunnen helpen. Om te zorgen dat iedereen de hulp en steun kan krijgen die hij/zij nodig heeft.

Wanneer ik op mijn aangepaste fiets rijd word ik hierover regelmatig aangesproken. Ik merk dat mensen soms niet weten wat allemaal mogelijk is. Je hebt in een moeilijke periode van je leven vaak een hoop aan je hoofd. Ik leg dan graag uit dat er veel mogelijk is en geef hun dan de informatie, die ze verder kan helpen. Dat geeft mij een goed gevoel. Door gebruik te maken van mijn eigen ervaringen hoop ik een bijdrage te leveren aan de Adviesraad, met name op het gebied van Zorg en Welzijn.

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein