Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Ruud Cuhfus

foto tennis 2 1

Ruud Cuhfus, (24-09-1954, gepensioneerd ondernemer)
Werkgroep wonen en toegankelijkheid
In 1982 ben ik samen met mijn vrouw vanuit onze geboorteplaats Utrecht verhuisd naar
Nieuwegein, waar wij een prachtig plekje vonden om te wonen in de wijk Fokkesteeg. Daar zijn ook
onze twee kinderen geboren en opgegroeid. Sinds 2004 wonen we in de Doorslag waar we meer
ruimte vonden voor onze hobby, tuinieren en tropische planten. De laatste 12 jaar van mijn actieve
carrière ben ik als sectordirecteur van een grote zorgorganisatie nauw betrokken geweest bij onder
andere de thuiszorg en de hulpmiddelenverstrekking en heb ik ruime ervaring opgedaan met het
fenomeen aanbestedingen. Vanuit die functie is ook mijn interesse ontstaan voor de combinatie zorg
en wonen, waar ik mij na mijn pensionering verder in ben gaan verdiepen als voorzitter van de
bewonerscommissie van het Verzorgd Wonen complex de van Baarenhove en in het verlengde
daarvan als lid van het Huurdersplatform Jutphaas Wonen. De Adviesraad Sociaal Domein, waar veel
kennis op dit gebied aanwezig is, geeft mij vervolgens de gelegenheid om ook mee te denken over
het beleid van de Gemeente Nieuwegein en hier mogelijk een positieve bijdrage aan te leveren,

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein