Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Marcel Siermann

Marcel Siermann

Als betrokken Nieuwegeiner zet ik mij graag in om de leefbaarheid voor alle Nieuwegeiners te verbeteren. Mede om die reden ben ik al jaren lid van het Wijknetwerk Jutphaas Wijkersloot, de wijk waar ik met mijn vrouw en kinderen woon. Ik ben nog fulltime werkzaam als Teamleider Maintenance bij een bedrijf dat medische apparatuur maakt en heb in het verleden bij UW re-integratie, Welzorg en Medipoint gewerkt. In mijn vrije tijd ben ik lid geweest van de Oranjevereniging Nieuwegein Noord; de vereniging die de Kleedjesmarkt op de Nedereindseweg organiseerde. En ik heb deelgenomen aan diverse klankbordgroepen in Nieuwegein. Als laatste voor het nieuwe huis van gezondheid ‘De Componist’. Met die ervaringen en een behoorlijk netwerk in Nieuwegein zet ik mij in om bij de ASD voor met name de mensen die het minder makkelijk hebben het beste mogelijk te maken.

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein