Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Ron Veldhuizen

Ron VeldhuizenIk ben 49 jaar en ik ben getrouwd met mijn vrouw Dieke. Wij hebben twee cavia’s en ik mag samen met mijn vrouw een kleine huisgemeente leiden met de naam Filadelfia in Nieuwegein, die ook vermeld staat in de gemeentegids van Nieuwegein. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de Maranatha gemeente in Houten die wij ook regelmatig bezoeken. Ik heb gezongen in diverse koren en ook solo gezongen bij koren en ook diverse solo optredens en concerten gegeven.

Ik ben ervaringsdeskundige op de volgende gebieden; Werk en inkomen en re integratie en zorg en welzijn en participatie en mantelzorg en hulpverlening en Psychiatrie en dementie. Ik ben 80 tot 100% afgekeurd in 2004 vanwege verschillende zeer ernstige traumatische gebeurtenissen in mijn leven die over een periode van ruim 25 jaar hebben plaatsgevonden. Hierdoor ben ik in staat om andere snel te begrijpen en ook advies te kunnen geven.

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein