Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Jon van Zoelen

WERKGROEP JEUGD

fotojon_0369.jpgSinds 1982 woon ik samen met mijn vrouw in Nieuwegein. Onze 3 kinderen zijn hier groot geworden en inmiddels het huis uit.
Mijn hele werkzame leven heb ik doorgebracht in functies in het primair onderwijs, grotendeels in de stad Utrecht. Van daaruit voel ik me vooral betrokken bij ‘jeugd’ en dat is dus de werkgroep waartoe ik me aangetrokken voel binnen de Adviesraad. Maar kinderen en jongeren hebben te maken met alle aspecten van het Sociaal Domein; omdat zij immers samenleven met hun ouders /hun gezin. Dus besteed ik graag aandacht aan alle deelgebieden die binnen het Sociaal Domein aan bod komen.
Nadat ik in 2017 minder uren ging werken ben ik lid van de adviesraad in Nieuwegein en na mijn pensionering combineer ik dat graag met mijn oppaswerkzaamheden op mijn kleinkinderen.

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein