Wie Wij Zijn

Wij stellen ons graag even voor.

Leden Adviesraad Overzicht


De heer Peter Selten - Voorzitter
Mevrouw Andrea de Zeeuw - Ambtelijk secretaris

De heer Vincent Beringen - Wonen en Toegankelijkheid 
De heer Jos van Dijk - Jeugd
Mevrouw Francis Hage - Jeugd
De heer Frans Horst - Wonen en Toegankelijkheid
De heer Aart Jongejan - Participatie
Mevrouw Lya Jongeling - Zorg en Welzijn
Mevrouw Besma Karmous
Mevrouw Briëlle Mooijenkind - Zorg en Welzijn
De heer Kees Mulder - Zorg en Welzijn
Mevrouw Marlon van der Pol - Zorg en Welzijn
De heer Jan Poppe - Participatie
De heer Jan Smulders - Wonen en Toegankelijkheid
De heer Wim Verhaak - Participatie
De heer Jon van Zoelen - Jeugd

BETROKKEN EN DESKUNDIG

Wij betrekken u graag bij ons werkzaamheden en nodigen u dan ook uit om met ons mee te denken.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

Adviesraad Nieuwegein

FERRUM Online

Adviesraad Sociaal Domein

Postbus 1 3430 AA

Nieuwegein