ARCHIEF

Duik hier in het verleden van Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Lees hier informatie terug welke eerder op onze website actueel was maar op dit moment minder actueel is. Dit zijn onder ander onze adviezen en verslagen.

2016

   
Onderwerp
Adviesraad
College
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2016 Jaarverslag n.v.t.
(Gevraagd) advies Woonwijs Advies -
(Gevraagd) advies verordening ASD Advies -
(Gevraagd) advies Wmo-Jeugd Advies -
(Gevraagd) advies toekomst WSW-Pauw Advies -
     

2015

   
Onderwerp
Adviesraad
College
Jaarverslag Adviesraad Sociaal Domein 2015 Jaarverslag  n.v.t.
(Gevraagd) advies PvE Leerlingenvervoer 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies Grenzen aan vrijwillige zorg 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies inzake concept-nota woonvisie 2015 Advies  -
(Ongevraagd) advies inzake Lekstroom werkt/vrijwillige inzet Niet aanwezig  -
(Ongevraagd) advies/inspraakreactie nota ruimtelijke kwaliteit Advies  -
     

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein
Postbus 1
3430 AA  NIEUWEGEIN

2018 ASD-Nieuwegein.nl