Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen  van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Lees Verder

NIEUWS

Vergadering 31 mei

In de vergadering van 31 mei hebben we met twee medewerkers van de gemeente Nieuwegein van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen bij Geynwijs en de voortgang van de projecten met betrekking tot beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Mevrouw Volman gaf een uiteenzetting over de voortgang bij de doorontwikkeling van de toegang tot de Wmo en de Jeugdhulp. Zij vertelde dat er wordt gewerkt aan het terugdringen van de wachttijd en het ontwikkelen van een werkmethodiek waarin alle medewerkers van Geynwijs de komende tijd worden geschoold. Daarna nam mevrouw Petter het stokje over en vertelde over de pogingen om te komen tot een sluitende aanpak voor verwarde mensen. Daarbij is sprake van een integrale aanpak die de komende jaren verder worden uitgewerkt.

Nieuw Lid

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) heeft op 18 mei 2018 de heer F. (Foeke) de Koe voor een periode van vier jaar benoemd tot lid van de Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein. Foeke de Koe is werkzaam bij verpleeg- en verzorgingstehuis De Geinsche Hof. Daarnaast is hij actief als vrijwilliger bij het Leger des Heils, waar hij zich onder meer inzet voor de Korpsraad en bij de kledingbank. Veel Nieuwegeiners zullen Foeke ook wel eens gezien hebben als collectant op de zaterdagmarkt. Met zijn ervaring in de wereld van de zorg en zijn netwerk verwachten wij dat Foeke de Koe een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het werk van de adviesraad.

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

29 november 2018

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

31 januari 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

2018 ASD-Nieuwegein.nl