Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van Burgemeester en Wethouders over het sociaal domein. Het sociaal domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun dagelijks leven mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg, jeugdhulpverlening, werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein

De Adviesraad Sociaal Domein Nieuwegein adviseert het college van burgemeester en wethouders (B&W)
over het Sociaal Domein. 
Het Sociaal Domein omvat alle gebieden waar inwoners van de gemeente in hun
dagelijks leven
mee te maken hebben of kunnen krijgen, zoals maatschappelijke ondersteuning en zorg,
jeugdhulpverlening,
werk en inkomen, hulp bij schulden en de leefbaarheid van de woonomgeving.

Van en voor  burgers

Van en voor burgers

De Adviesraad stelt de belangen  van de inwoners van Nieuwegein centraal. Speciale aandacht is er voor kwetsbare burgers.

Lees Verder
Betrokken en deskundig

Betrokken en deskundig

De leden van de Adviesraad zijn vrijwilligers. Mannen en vrouwen die kennis en ervaring hebben op de onderwerpen die in het Sociale Domein spelen.

Lees Verder
Onafhankelijk advies

Onafhankelijk advies

De Adviesraad is onafhankelijk en houdt de gemeente scherp door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen.

Lees Verder

NIEUWS

Vergadering 29 november 2018

In deze vergadering bespraken wij met Arnold Peters, programmaleider Sociaal Domein van de gemeente de stand van zaken met betrekking tot de transformatie van het sociale domein die in 2015 beginnen is. De opgave voor de komende twee jaar zal zijn om veel van de losse programma's en initiatieven die genomen zijn te integreren en zo daadwerkelijk tot een integraal beleid te komen. Naast de zorg voor goede vorozieningen voor mensen die hulp en ondersteuing nodig hebben, zal er ook meer aandacht uitgaan naar het verstevigen van de sociale samenhang in de buurten en wijken. In het voorjaar van 2019 zal een bijgestelde versie van de Transformatieagenda aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Voordien zal de adviesraad daar een advies over uitbrengen.

Adviezen

In januari 2019 heeft de adviesraad desgevraagd advies uitgebracht aan het college van B&W over de Verordening en Beleidsregels voor het leerlingenvervoer en over de aanbestedingsleidraad voor het leerlingenvervoer. De laatste is nodig omdat in de loop van het jaar het contract met de huidige verzorgers van het leerlingenvervoer afloopt. De gemeente Nieuwegein start samen met Lopik, IJsselstein en Montfoort een nieuwe aanbestedingsprocedure. Beide adviezen zijn te vinden op de pagina Adviezen. 

UITGEBRACHTE ADVIEZEN

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD WERKGROEPEN

Het Sociaal Domein is de laatste jaren enorm veranderd. Dat domein is zo groot dat de Adviesraad de ontwikkelingen volgt door middel van vier werkgroepen. Afhankelijk van het onderwerp kunnen de werkgroepen van samenstelling wisselen.

ADVIESRAAD IN CONTACT


De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

ADVIESRAAD IN CONTACT

De leden van de Adviesraad komen graag in contact met de inwoners uit Nieuwegein. Heeft u zelf ervaringen of suggesties over het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan? Dan horen wij die graag.

EERSTVOLGEND OVERLEG ADVIESRAAD

31 januari 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19.30 uur

Toegang: Openbaar

 
 

14 maart 2019

Vergadering Adviesraad

Locatie: Stadshuis Nieuwegein

Aanvang: 19:30 uur

Toegang: Openbaar

2018 ASD-Nieuwegein.nl